نایلون دسته تقویت

بعد از انتخاب نایلون دسته تقویت و با توجه به اینکه استحکام نایلون دسته تقویت تا ۵ کیلوگرم می باشد ، به ضخامت نایلون دسته تقویت انتخابی نیز باید دقت شود.چرا که ضخامت نایلون دسته تقویت در تعداد سفارش نیز تاثیر مستقیم دارد.

موارد استفاده از نایلون دسته تقویت :

  • استفاده از نایلون دسته تقویت فروشگاه های پوشاک
  • استفاده از نایلون دسته تقویت تبلیغات نمایشگاهی
  • استفاده از نایلون دسته تقویت محصولات صوتی و تصویری

در نایلون دسته تقویت چون دسته داخل نایلون تعبیه و از داخل تقویت شده است، استقامت بیشتری نسبت به محصولات دسته موزی دارد.