انواع چاپ نایلون

انواع چاپ نایلون عبارتند از:
چاپ سیلک :چاپ سیلک توسط وسیله ای کوچیک انجام می گیرد که در منزل هم می توان به وسیله آن چاپ نایلون را انجام داد.
این دستگاه کوچک و قابل حمل یک وسیله مکانیکی می باشد که یکی از اجزای آن توری نام دارد رنگ از روی این توری ها بر روی کار قرار می گیرد و چاپ نایلون را انجام داد.

چاپ افست : چاپ افست برای چاپ نایلون توسط دستگاه های اتوماتیکی انجام می شود . این دستگاه ها بزرگ بوده و عمدتا قیمت های بسیار بالای دارند .هر چند هر روزه دستگاه های مدرن تر و با کیفیت چاپ نایلون بهتری به بازار عرضه می شود .

چاپ ملخی : چاپ ملخی برای چاپ نایلون که می توان گفت جزء چاپ های سنتی به حساب می آیند فقط می تواند یک رنگ را بر روی کاغذ یا مقوا چاپ کند .در قدیم برای چاپ نایلون و یا روی جعبه های شیرینی از این روش استفاده می کردند.