چاپ سیلک

در چاپ سیلک حداقل تعداد نایلونی که میتوان سفارش گرفت ۱۰۰۰ عدد نایلون یا حداقل ۳۰ کیلو به وزن می باشد که زمان تحویل سفارش چاپ سیلک بین ۳ تا ۷ روز می باشد.

زمان شروع کار چاپ سیلک از زمانی محاسبه می شود که با پیگیری مشتری طرح مورد نظر برای چاپ سیلک طراحی شده و با ساخت کلیشه آماده برای چاپ شود.
چاپ سیلک از یک رو ۱ رنگ تا دو رو ۶ رنگ امکان چاپ می باشد.

مراحل چاپ سیلک:

 • طراحی طرح چاپ سیلک
 • پرینت سیاه وسفید گرفتن از طرح چاپ سیلک در ابعاد لازم. مثلا برای چاپ سیلک روی نایلون کادر وسط نایلون رادر نظر گرفته وطرح را با آن ابعاد پرینت می گیریم
 • کاغذ پرینت شده برای چاپ سیلک را به روغن پارافین آغشته کرده تا کاملا شفاف شود .
 • روی توری دستگاه چاپ سیلک داروی مخصوص کار سیلک را زده وصبر می کنیم تاخشک شود .
 • طرح روغن زده شده چاپ سیلک را به توری پرس می کنیم .
 • میز نور را روشن کرده تا به طرح چاپ سیلک نور تابانده شده وطرح بروی توری منعکس شود مدتی صبر می کنیم این زمان به نوع داروی مصرفی چاپ سیلک بستگی دارد .
 • بعد از انعکاس طرح چاپ سیلک بر روی توری آن را با آب شستشو داده ومی گذاریم خشک شود .
 • شابلون را به دستگاه چاپ سیلک بسته کار را (کاغذ ،نایلون و…) در زیر دستگاه بدقت قرار می دهیم.
 • رنگ را روی توری چاپ سیلک ریخته و با کاردک مخصوص آن را بر روی توری می کشیم .
 • بعد از اتمام رنگ ریزی کار را از زیر دستگاه چاپ سیلک برداشته پهن می کنیم تا خشک شود. برای کار نایلون عمدتا از طناب جهت خشک کردن استفاده می کنند. در بعضی موارد نیز از مواد خشک کن در رنگ برای سریعتر خشک شدن کار کمک می گیرند.
 • برای هر تعداد رنگ یک توری چاپ سیلک تهیه می شود.

از کلیشه ها یا همان شابلون ها می توان در نوبت های دیگر چاپ سیلک استفاده کرد .