تولید و دوخت نایلکس

دستگاه های تولید و دوخت نایلکس که در خط تولید نایلکس و نایلون کاربرد دارند، در انواع ایرانی و چینی توسط شرکت های تولید کننده خریداری می شوند. خط تولید و دوخت نایلکس و نایلون شامل دو دستگاه اصلی تولید و دوخت نایلکس می شود. دستگاه های تولید و دوخت نایلکس علاوه بر اینکه توسط برخی شرکت های ایرانی ساخته می شوند، توسط شرکت های وارد کننده ای که عمدتا از ماشین ساز های چینی خرید می کنند، در ایران به فروش می رسند.
امروزه فروش دستگاه های تولید و دوخت نایلکس در عرض های ۸۰ و ۱۰۰ سانت در ایران بیش از ماشین آلات تولید و دوخت نایلکس چینی صورت می پذیرد. دلیل این امر وجود شرکت های وارد کننده متعدد برای دستگاه تولید و دوخت نایلکس چینی می باشد. اما اکثرا دستگاه تولید و دوخت نایلکس ساخت شرکت های ایرانی خریداری می شود.