تولید و دوخت نایلون

پرس های حرارتی ابزاری کاربردی برای تولید و دوخت نایلون های شفاف است . نحوه کار با دستگاه تولید و دوخت نایلون به این صورت است که انتهای باز نایلون بر روی تیغه دستگاه قرار می گیرد و بعد از تنظیم درجه حرارت مورد نیاز توسط یک ولوم ، دسته پرس پایین می آید و قسمت باز نایلون پرس و دوخته می شود .

دستگا ه های تولید و دوخت نایلون در انواع مختلف آن در بازار موجود می باشد که نمونه هایی از آن در ذیل آورده شده است :

ته دوز – مخصوص تولید و دوخت نایلون و نایلکس های مصارف عمومی
بغل دوز – مخصوص تولید و دوخت نایلون های تبلیغاتی و صنعتی
دوخت اداری – مخصوص تولید و دوخت نایلون وکاورهای مصارف اداری
دوخت پرفراژی – مخصوص پرفراژ کردن و تولید و دوخت نایلون ها مانند کیسه فریزر و کیسه های زباله ای